top of page

Πιστοποίηση
Επαγγελματιών
Δασκάλων
Πολυπολιτισμικών
Χορών

Dancing Salsa

Είναι ίσως το πιο μεγάλο βήμα που έγινε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, για τους Χοροδιδασκάλους Πολυπολιτισμικών Χορών.

Οι επαγγελματίες του χώρου θα μπορούν να λάβουν μια πιστοποίηση από διεθνή φορέα, μέσω του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. 

​Είναι ένα βήμα πολύ πιο κοντά στην αδειοδότηση των Σχολών Χορού Πολυπολιτισμικών Χορών, και κατ' επέκταση, κρατική πλέον αναγνώριση του επαγγέλματός μας.

Η πιστοποίηση επαγγελματιών,  χοροδιδασκάλων  αποτελεί ένα τρόπο πιστοποίησης της ποιοτικής διασφάλισης και γνωστικής επάρκειας,  ως προς το πιστοποιημένο φυσικό πρόσωπο (χοροδιδάσκαλος).  Ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης του επαγγέλματος ως προς την ποιότητα και το επίπεδο του επαγγελματία. (στην προκείμενη περίπτωση του Χοροδιδασκάλου Πολυπολιτισμικών Χορού).

Η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων αποτελεί σήμερα αναγκαιότητα για την απασχόληση των προσώπων εκείνων που τεκμηριώνουν επάρκεια σε συγκεκριμένο αντικείμενο (χοροδιδασκαλία πολύ-πολιτισμικών χορών). Τα επαγγελματικά προσόντα περιγράφονται σε κατάλληλα σχήματα πιστοποίησης τα οποία εκδίδουν ενδιαφερόμενοι φορείς.

Η εμπιστοσύνη στα σχετικά σχήματα πιστοποίησης προσώπων επιτυγχάνεται μέσω μιας αποδεκτής παγκόσμιας διαδικασίας αξιολόγησης και περιοδικής επαναξιολόγησης της επαγγελματικής κατάρτισης των πιστοποιημένων προσώπων – χοροδιδασκάλων.

Τα σχήματα πιστοποίησης επέχουν θέση προτύπων τα οποία μπορεί να είναι  εθνικά, περιφερειακά ή διεθνή και μέσα από τα επαγγελματικά περιγράμματα , όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση το περίγραμμα Χορευτή- Χοροδιδασκάλου που εγκρίθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων ενώ την συγγραφή και επιμέλεια επικαιροποίησης  του την είχε επιτροπή του σωματείου μας. Περισσότερα ΕΔΩ

 

Η Πιστοποίηση θα παρέχεται στον ενδιαφερόμενο κατόπιν εξετάσεων από διεθνή φορέα πιστοποίησης δια μέσου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ.

Σχετικά με τα οφέλη της πιστοποίησης,

αυτά συνοπτικά είναι τα κάτωθι:

 

·         Ενίσχυση Ευκαιριών Εργασίας

 

·         Αναβάθμιση προσόντων

 

·         Επαγγελματική Διαφοροποίηση

 

·         Βελτίωση επαγγελματικού Προφίλ

 

·         Ενίσχυση επαγγελματικής δικτύωσης

 

·         Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας

 

·         Άνοιγμα σε νέες αγορές

 

·   Προαπαιτούμενο για την έκδοση Λειτουργίας Σχολής Χορού

Επίσης, η διαπιστευμένη πιστοποίηση επαγγελματιών εξασφαλίζει:

 

  •   διαφάνεια στην διαδικασία πιστοποίησης.

 

  •   αμερόληπτη κρίση της ικανότητας του υποψηφίου.

 

  •  εμπιστοσύνη ότι τα αντίστοιχα σχήματα πιστοποίησης έχουν αναπτυχθεί και συντηρούνται βάσει αναγκών της αγοράς.

 

  • έγκυρες, αντικειμενικές και αξιόπιστες εξετάσεις.

 

  • εξασφάλιση της ικανότητας του επαγγελματία σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα.

 

  • κώδικα δεοντολογίας πιστοποιημένων,

 

  • ορθή προώθηση στην αγορά, χωρίς φαινόμενα παραπλάνησης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η κατάρτιση πιστοποίησης θα επιτευχθεί μέσω ενός  πιστοποιημένου προγράμματος  εκπαίδευσης Πανελλαδικά , διάρκειας περίπου 60 διδακτικών ωρών εκπαίδευσης χοροδιδασκάλων, πάνω σε θέματα που αφορούν την διδασκαλία του χορού όπως : Ιστορία χορού, Τεχνικές βημάτων χορών, Μέθοδοι Διδασκαλίας, Ψυχολογία Διδασκαλίας ανά ηλικιακή ομάδα, Χορογραφία, Μουσικές Αξίες, Διατροφή Χορευτή, Εργασιακό Περιβάλλον και Ασφάλεια, Promotion, Οντισιόν & Συμβάσεις συνεργασίας, Αρχές Ενδυματολογίας, Ανατομίας , Α΄ Βοηθειών  κ.λ.π.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι καταρτιζόμενοι, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό υλικό βιντεοσκοπημένο, στο δικό τους χρόνο, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί από το Σωματείο.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν σύντομα και θα αποσταλλούν στους αιτούντες. 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματιών Χοροδιδασκάλων Πολυπολιτισμικών χορών γίνεται από πιστοποιημένο Διεθνή φορέα αξιολόγησης μέσω του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης από επιτροπή που ορίζεται από τα αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Οι εξετάσεις θα γίνονται με το σύστημα πολλαπλής επιλογής, θα περιλαμβάνουν 100 ερωτήσεις από τράπεζα θεμάτων και θα γίνονται διαδυκτιακά μέχρι νεωτέρας.

Επιτυχών είναι αυτός με τουλάχιστον 60 σωστές απαντήσεις στις 100.

 

Οι πρώτες θα ξεκινήσουν το Μάιο του 2022.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το περιεχόμενο της ύλης εξετάσεων βρίσκεται στο βιβλίο «Χοροδιδάσκαλος Πολυπολιτισμικών Χορών»  (συγγραφείς, Χατζηγεωργίου Στεφ,/ Καλαματιανός  Στ.) εγκεκριμένο από τις επιτροπές του ΕΟΠΠΕΠ -Υπουργείου Παιδείας και το οποίο θα αποστέλλεται σε κάθε υποψήφιο.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν όλα τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους, με στοιχειώδη γνώση αγγλικής γλώσσας και είναι κάτοχοι επαγγλματικού πτυχείου χοροδιδασκάλου ημεδαπής ή αλλοδαπής σχολής χορού ή οργανισμού.

ΚΟΣΤΟΣ

Το τελικό κόστος κατάρτισης ανέρχεται στα 190€ και περιλαμβάνει τις εκπαιδευτικές ώρες και το βιβλίο.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 2 δόσεις.

Σημειώνουμε οτι στην προσπάθεια να κρατηθεί το κόστος χαμηλό, υπάρχει στήριξη από την ΓΕΣΕΒΕΕ και από τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια της χώρας με επικεφαλής το ΕΕΑ , (με υποδομές, εξοπλισμό, τεχνογνωσία κλπ).

Κόστος εξετάσεων: 142€

Σε περίπτωση αποτυχίας, οι πρώτες δύο επανεξετάσεις, έχουν μηδενικό κόστος.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Το πιστοποιητικό Πιστοποίησης Επαγγελματιών Χοροδιδασκάλων Πολιτισμικών Χορών, θα παρέχεται στους επιτυχόντες των εξετάσεων με τίτλο ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο δήλωσαν, παρακολούθησαν και εξετάστηκαν.

  1. Χοροδιδασκάλου Πολυπολιτισμικών χορών (Περιλαμβάνει όλους τους  χορούς)

 

ή

2. Χοροδιδασκάλου Αργεντίνικου Τάνγκο

ή

3. Σάλσα και συναφών Χορών

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας όσο αφορά τις συμμετοχές για τον Α΄ κύκλο κατάρτισης.

Μπορείτε να δηλώσετε τα στοιχεία σας για μια πιο άμεση ενημέρωση σας. Σε περίπτωση υπεράριθμων συμμετοχών θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας συμπεριλαμβανομένης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες λεπτομέρειες  θα ανακοινωθούν σύντομα

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Ευχαριστούμε, θα επικοινωνήσουμε σύντομα

bottom of page